ProAnimalia

 

 

Jaarverslag Pro Animalia International 2011

              

Milieu

Voorlichting op scholen in Karimun Jawa, Pulau Seribu en Jakarta over natuurbescherming, recycling en dierenwelzijn samen met doorlopende opruimacties op de stranden. In 2 kleine ateliers worden van het kringloop-plastic door ong. 15 vrouwen (parttime) tassen, portemonnees etc. gemaakt.

                           Foto links: recycle workshop

Rehabilitatie roofvogels

De indrukwekkende Brahmaanse wouw en witbuik-arenden, die op Java als statussymbool op het erf worden gehouden, worden regelmatig in beslag genomen. Het rehabilitatieprogramma op het eiland Kotok, dat i.s.m. het Ministerie van Bosbouw wordt uitgevoerd, verzorgde dit jaar 29 vogels die helaas wegens fysieke problemen niet terug kunnen naar de natuur. Zes vogels konden in hun habitat worden vrijgelaten. Kosten per vogel per jaar: € 140,-.

                   Foto links: Een brahmaanse wouw

 

Makaken

Deze apen zijn onbeschermd en worden, meestal aan de ketting, als huisdier gehouden. Dikwijls zijn eigenaars wel bereid om ze af te geven. Na een rehabilitatieprogramma worden zij vrijgelaten op de eilanden van Pulau Seribu.

(Deel-) financiering door JAAN (donateurs). Kosten per makaak per jaar € 160,-.

 

Dansapen

Na op brute manier te zijn afgericht, worden honderden makaken in het drukke verkeer, meestal bij stoplichten, gebruikt om kunstjes te vertonen en geld op te halen. Een voorlichtingsprogramma i.s.m. de Indonesische overheid probeert dit tegen te gaan. Zie http://www.youtube.com/watch? over de wrede dressuur van deze dieren.

Financiering: Stichting Aap.

 

Trekpaarden

Hier gaat het om paarden die gebruikt worden om zg. gerobak kuda te trekken, meestal voor transport van toeristen. Locaties: Jakarta. Jogjakarta, Bali, Lombok, Gili Islands, Salatiga. De koetsiers huren de karren per dag en hebben geen benul van paardenverzorging. Het project gaf veterinaire zorg aan meer dan 300 paarden en traint de koetsiers. Financiering: Particuliere donor uit U.S.A. (ten dele).

 

Sterilisatie zwerfdieren

Om het aantal verwaarloosde zwerfdieren te beperken wordt een sterilisatieprogramma uitgevoerd, doorgaans op verzoek van de bevolking van de kampongs. In de eerste helft van 2011 werden 300 katten en honden gesteriliseerd. In het najaar kwam een team dierenartsen o.l.v. Ingrid Lewin vrijwillig over en verrichtte de sterilisatie van bijna 800 dieren.

 

Dolfijnen

In samenwerking met Earth Island Institute en de beroemde dolfijnendeskundige Ric O’Barry  werd  een akkoord gesloten met de Indonesische autoriteiten over de vrijlating van onrechtmatig in dolfinaria e.d. vastgehouden dolfijnen. Indonesië is het enige land ter wereld met een rondreizend dolfijnencircus, waarin deze dieren heel slecht worden behandeld en o.a. door brandende hoepels moeten springen. Helaas werd het akkoord, dat per 15 maart 2011 in werking zou treden, tot dusverre door de Indonesische autoriteiten niet nageleefd. Onze perscampagne, de zg. Save Indonesian Dolphin Tour, trok in Jakarta, Jogjakarta en Bali veel belangstelling en ook wordt overwogen om langs juridische weg het project in beweging te krijgen. Financiering: Earth Island Institute, Berkeley, USA.

.

Overige activiteiten

Los van bovengenoemde gestructureerde projecten werden talrijke dieren geholpen: beren, pythons, arenden, schildpadden, slow loris, gibbons, orang utans etc. Jonge mensen worden actief in het werk betrokken door voorlichting op  scholen en excursies. In de Indonesische pers verschenen tientallen artikelen over  ons werk (vnl. Jakarta Globe en Jawa Pos). Ook internationale media (BBC-World, Al Jazeera, Australian Broadcasting Corporation, Radio Nederland Wereldomroep) besteedden aandacht aan ons werk.

 

FINANCIEN 2011

Balans.

Activa                                                                    Passiva

ING saldo per 31/12/2011         2347,98            Bank saldo per 01/01/2011          380,78

                                                                              Resultaat over 2011                    1967,20

                                                    ----------                                                               ----------

                                                    2347,98                                                                2347,98

 

Winst- en verliesrekening.                     

Inkomsten                                                             Uitgaven

Donaties                                      18418,58           Overgemaakt aan JAAN, Jakarta          15492,70

Stichting Aap                                                       Werkbezoeken (door staf in

(projekt dansaapjes)                    1500,00           Jakarta aan NL en Thailand)                  1191,46

Medische declaraties                     383,52          AGIS verzekering e.a. medisch              1563,45

Radio NL                                           75,00          KVK                                                           26,64

                                                                              Dr. Thiel, (DL), laboratorium                  37,50

                                                                              Bankkosten                                               98,15

                                                    -----------                                                                           -----------

Totaal inkomsten                        20377,10         Totaal uitgaven                                         18409,90

                                                   18409,90

                                                   ------------

Netto resultaat (+)                     1967,20           

 

Toelichting: Maandelijks wordt een bedrag van ongeveer € 500,- van vaste donateurs ontvangen. De helft hiervan is afkomstig van onze sponsor.  Daarnaast worden regelmatig bijzondere donaties ontvangen, die soms wel € 500 tot € 2000 groot zijn.

De secretariaatskosten worden door de secretaris en de kosten van publiciteit, drukwerk e.d. worden door de sponsor betaald.

            

                                       HEEL VEEL DANK VOOR UW STEUN!